Dla kogo

Odbiorcami świadczonych przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o usług są głównie firmy wykonawcze z całej polski.

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o. z uwagi na swą całkowitą niezależność wykonuje badania kontrolne również dla przedstawicieli zarządców i administratorów dróg zarówno publicznych jak i prywatnych, a także dla przedsiębiorstw prowadzących nadzór nad inwestycjami budowlanymi.

Ze względu na doświadczoną kadrę z zakresu geologii, gruntów, betonów, a także projektowania wzmocnień i analiz geotechnicznych współpracujemy również z pracowniami projektowymi wszystkich specjalności budowlanych na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych.

Naszymi klientami są również inwestorzy prywatni zgłaszający zapotrzebowanie na opnie geotechniczne pod domki jednorodzinne.

Firmy wykonawcze
Zarządcy i administratorzy dróg
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Pracownie projektowe
Inwestorzy indywidualni
Osoby prywatne