Laboratorium

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o. o. to zespół niezależnych Inżynierów i Laborantów posiadających bogate doświadczenie w zakresie obsługi realizowanych inwestycji budowlanych na każdym ich etapie.

Nasz zespół Laborantów oraz kadra zarządzająca posiada bogate doświadczenie w pracy w kraju i za granicą. Zatrudnieni w firmie specjaliści z zakresu badań terenowych i laboratoryjnych brali udział w obsłudze laboratoryjnej inwestycji zarówno o znaczeniu lokalnym jak i strategicznym (m. in. Budowa Terminalu LNG w Świnoujściu, Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty, Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11, Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu DK10 Szczecin – Bydgoszcz, Budowa Drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Gorzów, Budowa Drogi Ekspresowej S5 Kaczkowo - Korzeńsko Obwodnica Bojanowa i Rawicza, , Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Szczecinie, Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Oczyszczalnia ścieków Zdroje i Pomorzany).

Z uwagi na swą całkowitą niezależność jesteśmy w stanie zapewnić najlepszą jakość świadczonych usług na każdym etapie realizacji inwestycji począwszy od wykonania dokumentacji geotechnicznych i geologiczno - inżynierskich, kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych, a także badania wbudowanych materiałów oraz elementów prefabrykowanych. Mobilność oraz wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny w połączeniu z profesjonalnym zapleczem merytorycznym pozwala zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług i jest w stanie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane zlecenia. Naszym obszarem działania jest głównie województwo zachodniopomorskie i ościenne, jednak wykonujemy nasze badania i analizy na terenie całego kraju.

Laboratorium Drogowe Szczecin prowadzi obsługę laboratoryjną w sposób bezstronny, obiektywny, etyczny i otwarty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Nie jesteśmy związani z jakimkolwiek podmiotem (np. w ramach prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji Wytwórni Betonu), co mogłoby wpłynąć na uzyskany wynik badania, a wynagrodzenie personelu wykonującego prace badawcze nie jest uzależnione ani od liczby wykonywanych badań ani od uzyskiwanych wyników.