Akredytowane Laboratorium Badawcze

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o. o. to zespół niezależnych Inżynierów i Laborantów posiadających bogate doświadczenie w zakresie obsługi realizowanych inwestycji budowlanych na każdym ich etapie.

Nasz zespół Laborantów oraz kadra zarządzająca posiada bogate doświadczenie w pracy w kraju i za granicą. Zatrudnieni w firmie specjaliści z zakresu badań terenowych i laboratoryjnych brali udział w obsłudze laboratoryjnej inwestycji zarówno o znaczeniu lokalnym jak i strategicznym (m. in. Budowa Terminalu LNG w Świnoujściu, Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty, Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11, Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu DK10 Szczecin – Bydgoszcz, Budowa Drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Gorzów, Budowa Drogi Ekspresowej S5 Kaczkowo - Korzeńsko Obwodnica Bojanowa i Rawicza, , Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Szczecinie, Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Oczyszczalnia ścieków Zdroje i Pomorzany).

Z uwagi na swą całkowitą niezależność jesteśmy w stanie zapewnić najlepszą jakość świadczonych usług na każdym etapie realizacji inwestycji począwszy od wykonania dokumentacji geotechnicznych i geologiczno - inżynierskich, kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych, a także badania wbudowanych materiałów oraz elementów prefabrykowanych. Mobilność oraz wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny w połączeniu z profesjonalnym zapleczem merytorycznym pozwala zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług i jest w stanie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane zlecenia. Naszym obszarem działania jest głównie województwo zachodniopomorskie i ościenne, jednak wykonujemy nasze badania i analizy na terenie całego kraju.

Laboratorium Drogowe Szczecin prowadzi obsługę laboratoryjną w sposób bezstronny, obiektywny, etyczny i otwarty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. Nie jesteśmy związani z jakimkolwiek podmiotem, co mogłoby wpłynąć na uzyskany wynik badania, a wynagrodzenie personelu wykonującego prace badawcze nie jest uzależnione ani od liczby wykonywanych badań ani od uzyskiwanych wyników.

Potwierdzenie najwyższych kompetencji Laboratorium Drogowego Szczecin stanowi certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) dla laboratorium badawczego nr AB 1806 zarówno w zakresie badań laboratoryjnych jak i pobierania próbek.