Laboratorium Drogowe Szczecin

Laboratorium Drogowe Szczecin to zespół doświadczonych inżynierów i laborantów dysponujący szeroką wiedzą z zakresu geotechniki, gruntów, betonów jak i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz elementów prefabrykowanych. Swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi laboratoryjnej inwestycji budowlanych świadczymy przede wszystkim z dbałością o najwyższą jakość wykonywanych usług.

Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, sprzętowe i transportowe, co w połączeniu z szerokim zakresem specjalistycznych badań i analiz pozwala nam na realizację każdej inwestycji budowlanej.
 
Potwierdzenie najwyższych kompetencji Laboratorium Drogowego Szczecin stanowi certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) dla laboratorium badawczego nr AB 1806 zarówno w zakresie badań laboratoryjnych jak i pobierania próbek. 
 
Jesteśmy również Członkiem Rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowanym pod numerem 1009.
vss obraz