Blogi

Co powinien zawierać projekt geotechniczny?

Każda większa inwestycja budowlana wymaga przygotowania projektu geotechnicznego. Jest to szczegółowa dokumentacja opisująca warunki gruntowe, na których powstaje nowy budynek. Dzięki niej inżynierowie posiadają informacje dotyczące rodzaju gruntu, stanu wód gruntowych oraz prognozowanych zmian w strukturze terenu, które mogą wystąpić w wyniku obciążenia go budowlą. Jakie dokładnie dane i wytyczne powinny znaleźć się w projekcie geotechnicznym?

Jak badać zagęszczenie gruntu?

Badania gruntu są niezbędne, by odpowiednio zaprojektować i bezpiecznie posadowić na nim obiekt budowlany (lub też zoptymalizować roboty ziemne). Dzięki tym badaniom, odpowiednio wcześnie można się przygotować do realizacji inwestycji, co jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, niż nieświadomość inwestora i stawianie czoła problemom już na etapie realizacji inwestycji. Posadowienie budynku na niezbadanym gruncie może przełożyć się na jego szybką degradację, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Na czym polegają badania trójosiowe?

Badania trójosiowe umożliwiają określenie parametrów mechanicznych gruntów i są nieocenionym instrumentem w inżynierii geotechnicznej. Mają szczególne znaczenie w laboratoryjnej obsłudze inwestycji budowlanych. To między innymi właśnie dzięki nim inwestor może dowiedzieć się, jakie właściwości ma grunt pod planowaną inwestycję, jaką będzie miał zdolność do utrzymania konstrukcji, a także oszacować, z jakich rozwiązań inżynieryjnych będzie trzeba skorzystać.

Jak ważna jest kontrola betonu na budowie?

Jednym z niezwykle istotnych czynników, które wpływają na stabilność i trwałość nowo stawianych budynków, są wykorzystane do ich budowy materiały. Odpowiedni skład i optymalna konsystencja surowców zapewnia wytrzymałość fundamentów, ścian oraz stropów na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych, jak również na uszkodzenia mechaniczne.

Kiedy należy analizować stateczność skarp nasypów i wykopów?

Budowa i utrzymanie szlaków komunikacyjnych w sytuacji, gdy znajdują się one w pobliżu skarp, nasypów lub wykopów, wiąże się często z zagrożeniem występowania osuwisk. Oczywiście najprostszym sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów jest omijanie miejsc powstawania lub istnienia osuwisk już na etapie planowaniu inwestycji, jednak nie zawsze okazuje się to możliwe.