laboratorium - blog

Kiedy należy analizować stateczność skarp nasypów i wykopów?

Budowa i utrzymanie szlaków komunikacyjnych w sytuacji, gdy znajdują się one w pobliżu skarp, nasypów lub wykopów, wiąże się często z zagrożeniem występowania osuwisk. Oczywiście najprostszym sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów jest omijanie miejsc powstawania lub istnienia osuwisk już na etapie planowaniu inwestycji, jednak nie zawsze okazuje się to możliwe.