Dla kogo

Odbiorcami świadczonych przez Laboratorium Drogowe Szczecin usług są głównie firmy wykonawcze z całej Polski.

Laboratorium Drogowe Szczecin z uwagi na swą całkowitą niezależność wykonuje badania kontrolne również dla przedstawicieli zarządców i administratorów dróg zarówno publicznych jak i prywatnych, a także dla przedsiębiorstw prowadzących nadzór nad inwestycjami budowlanymi.

Ze względu na doświadczoną kadrę z zakresu geologii, hydrogeologii, gruntów, betonów, mieszanek mineralno – asfaltowych, a także projektowania wzmocnień i analiz geotechnicznych współpracujemy również z pracowniami projektowymi wszystkich specjalności budowlanych na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych.

Naszymi klientami są również inwestorzy prywatni zgłaszający zapotrzebowanie na opinie geotechniczne pod domki jednorodzinne.

Firmy wykonawcze
Firmy wykonawcze
Zarządcy i administratorzy dróg
Zarządcy i administratorzy dróg
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Pracownie projektowe
Pracownie projektowe
Inwestorzy indywidualni
Inwestorzy indywidualni
Osoby	prywatne
Osoby
prywatne