Dla kogo świadczymy usługi?

Laboratorium Drogowe Szczecin jest autonomiczną spółką wykonującą m.in. badania gruntowo-wodne i materiałowe, opinie, ekspertyzy oraz projekty techniczne dla różnych grup klientów. Odbiorcami świadczonych przez nas usług są głównie firmy wykonawcze w całej Polsce – zarówno drogowo-mostowe, jak i kubaturowe.

Z uwagi na swoją całkowitą niezależność wykonujemy również badania kontrolne na zlecenie zarządców oraz administratorów dróg publicznych i prywatnych, którzy np. chcą sprawdzić jakość wybranych dla danej inwestycji materiałów przed ich wbudowaniem lub zlecić wykonanie odwiertów w konstrukcji drogowej do celów inwentaryzacyjnych. W podobnym zakresie współpracujemy także z przedsiębiorstwami prowadzącymi nadzór nad inwestycjami budowlanymi.

Nasza doświadczona kadra specjalistów z zakresu geologii i hydrogeologii, która od lat wykonuje badania, szczegółowe analizy oraz projekty geotechniczne, wspiera także pracę pracowni projektowych wszystkich specjalności budowlanych na każdym etapie realizacji inwestycji.

Naszymi klientami są ponadto inwestorzy prywatni zgłaszający zapotrzebowanie na opinie geotechniczne pod domki jednorodzinne.

Firmy wykonawcze
Firmy wykonawcze
Zarządcy i administratorzy dróg
Zarządcy i administratorzy dróg
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Pracownie projektowe
Pracownie projektowe
Inwestorzy indywidualni
Inwestorzy indywidualni
Osoby	prywatne
Osoby
prywatne