Geologia i hydrogeologia

  • Opinie geotechniczne pod domki jednorodzinne
  • Opinie geotechniczne pod obiekty kubaturowe oraz liniowe
  • Dokumentacje geologiczno – inżynierskie
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • Projekty geotechniczne
  • Opinie hydrogeologiczne
  • Opinie na temat możliwości ujęcia wody
Na potrzeby wykonania powyższych opracowań wykorzystywane jest w pełni wyposażone nowoczesne laboratorium mechaniki gruntów. W przypadku konieczności inwentaryzacji posadowienia obiektów budowlanych oraz warstw konstrukcyjnych posiadamy profesjonalne wyposażenie pozwalające na wykonanie odkrywek fundamentów i przewiertów przez posadzkę oraz konstrukcję drogową.

Wszelkie prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczane są poprzez tablicę zamykającą U26a oraz w przypadku uzasadnionej konieczności kierowanie ruchem przez osoby uprawnione.
ODWIERT GEOLOGICZNY
ODWIERTY GEOLOGICZNE
ODWIERT GEOLOGICZNY
WIERTNICA MWG-6
POBÓR WODY
ODWIERT GEOLOGICZNY
BADANIE SONDĄ DYNAMICZNĄ
BADANIA GEOLOGICZNE
ODWIERT GEOLOGICZNY RKS
GEOLOG SZCZECIN
ODWIERTY GEOLOGICZNE
BADANIA POD KONSTRUKCJĄ
ODWIERTY GEOLOGICZNE