Jak badać zagęszczenie gruntu?

Badania gruntu są niezbędne, by odpowiednio zaprojektować i bezpiecznie posadowić na nim obiekt budowlany (lub też zoptymalizować roboty ziemne). Dzięki tym badaniom, odpowiednio wcześnie można się przygotować do realizacji inwestycji, co jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, niż nieświadomość inwestora i stawianie czoła problemom już na etapie realizacji inwestycji. Posadowienie budynku na niezbadanym gruncie może przełożyć się na jego szybką degradację, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do katastrofy budowlanej. Co warto wiedzieć o badaniach zagęszczenia gruntu?

Parametry zagęszczenia gruntu

Zagęszczenie gruntu można opisać trzema podstawowymi parametrami – stopniem zagęszczenia ID, stopniem plastyczności IL oraz wskaźnikiem zagęszczenia IS. Stopień zagęszczenia ID dotyczy określania naturalnego stanu gruntów niespoistych, stopień plastyczności IL natomiast dotyczy gruntów spoistych. Z kolei wskaźnik zagęszczenia gruntu IS to parametr zagęszczenia gruntu uformowanego przez człowieka.

Jak bada się grunt?

Istnieją trzy podstawowe sposoby badania gruntów:

  • badanie cylindrem wciskanym w grunt. Cylinder wciskany stanowi metodę najbardziej uniwersalną, a jednocześnie dającą najbardziej dokładne wyniki. Jest wykorzystywany przy badaniach gruntów zarówno niespoistych jak i spoistych. Cylinder wciska się w grunt i pobiera jego próbkę, którą następnie bada się w laboratorium porównując z wynikami gruntu dodatkowo pobranego do badań laboratoryjnych.
  • sondą dynamiczną lekką, średnia lub ciężką lub krzyżakową (w zależności od rodzaju gruntu). To jedna z najczęściej stosowanych metod badania zagęszczenia gruntu. Sondę stopniowo pogrąża się w gruncie ze stałą energią uderzenia. Zagęszczenie określa się, rejestrując liczbę uderzeń przy wpędzie sondy.
  • badanie płytą dynamiczną, wykorzystywaną w przypadku gruntów nośnych. Płytę obciąża się, rejestrując wyniki osiadania pod płytą.

Konkretną metodę badania zawsze dobiera się indywidualnie, w zależności od rodzaju podłoża i potrzeb zleceniodawcy.

Co daje zagęszczenie gruntu?

Jak już było wcześniej wspomniane, grunt który jest pierwotnie niezagęszczony – nie nadający się pod budowę, można zagęścić. Zwiększenie gęstości objętościowej gruntu znacząco poprawia jego właściwości. Zagęszczanie zmniejsza jego porowatość, wodoprzepuszczalność, a także wrażliwość na wodę i mróz. Jednocześnie jest ono niezbędne do zwiększenia jego nośności i wytrzymałości. W budownictwie do zagęszczania gruntów używa się najczęściej walców stalowych i gumowych (zarówno wibracyjnych jak i statycznych, gładkich oraz okołkowanych), a także zagęszczarek wibracyjnych. To, czy grunt można uznać już za budowlany, określają m.in. polskie oraz europejskie normy.