Opracowania kameralne

  • Opracowanie receptury na gruntocement i mieszanki związane spoiwem
  • Opracowanie receptury na mieszankę kruszywową
  • Opracowanie receptury na BA/SMA
  • Opinia technologiczna na temat receptury BA/SMA
  • Opinia technologiczna na temat kruszyw z recyklingu (wraz z niezbędnymi badaniami fizyko-mechanicznymi oraz chemicznymi)
  • Opinia technologiczna dotycząca nośności posadzki
  • Opinia technologiczna dotycząca możliwości posadowienia żurawia
  • Opinia technologiczna na temat nośności drogi ze względu na wymagania PPOŻ
TABLICA U26A
BADANIA POD DŹWIG
BADANIA CHEMICZNE GRUNTU
BADANIA DROGI PPOŻ