Projekty techniczne, opinie, ekspertyzy, OST

  • Opracowanie projektów technicznych dróg, chodników i wjazdów
  • Opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego nawierzchni
  • Opracowanie Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz Programów Zapewnienia Jakości
  • Indywidualne projekty konstrukcji jezdni z uwzględnieniem wyników badań terenowych
EKSPERTYZA NAWIERZCHNI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROFIL GEOLOGICZNY
EKSPERTYZA NAWIERZCHNI
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
OCENA NAWIERZCHNI
EKSPERTYZY NAWIERZCHNI
ODKRYWKA NAWIERZCHNI