Przewierty w konstrukcji

  • Pobieranie rdzeni do badań wytrzymałościowych wraz z oceną jakości wbudowanego betonu
  • Odwierty przelotowe pod instalacje w ścianach i stropach pod różnym kątem o średnicy do 225 mm
  • Odwierty pod kotwy i pręty zbrojeniowe
  • Przewierty w konstrukcji drogowej w celu inwentaryzacji poszczególnych warstw
  • Odkrywki fundamentów na potrzeby analizy nośności podłoża pod obiektem
  • Odkrywki zbrojenia na potrzeby analizy nośności istniejącej konstrukcji
PRZEWIERTY PRZEZ KONSTRUKCJĘ
  ODWIERTY W STROPIE
PRZEWIERTY PRZEZ STROP
ODWIERTZ W BETONIE
OCENA BETONU W KONSTRUKCJI
ODKRYWKA ZBROJENIA
ODWIERTY PRZEZ STROP
ODWIERTY W ŻELBECIE
WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU W KONSTRUKCJI
ODWIERTY W KONSTRUKCJI BETONOWEJ
ODKRYWKA FUNDAMENTU
ODKRYWKI FUNDAMENTU
ODWIERT W NAWIERZCHNI
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE BETONU
BADANIE POD POSADZKĘ
ODKRYWKA FUNDAMENTU
BADANIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
ODWIERT W STROPIE
ODWIERTY DO BADAŃ
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ
GŁĘBOKIE ODWIERTY W BETONIE
PRZEWIERTY W ŻELBECIE