Blogs

Kiedy należy analizować stateczność skarp nasypów i wykopów?

Budowa i utrzymanie szlaków komunikacyjnych w sytuacji, gdy znajdują się one w pobliżu skarp, nasypów lub wykopów, wiąże się często z zagrożeniem występowania osuwisk. Oczywiście najprostszym sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów jest omijanie miejsc powstawania lub istnienia osuwisk już na etapie planowaniu inwestycji, jednak nie zawsze okazuje się to możliwe.

Jakie badania przeprowadzają laboratoria drogowe?

Każda inwestycja związana z budową dróg powinna być poprzedzona wykonaniem odpowiednich do charakteru przedsięwzięcia ekspertyz. Wymagane jest również dobranie materiałów o określonych właściwościach fizykochemicznych, które będą trwałe, a jednocześnie spełnią wszelkie wymogi bezpieczeństwa.