Opracowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania geotechnicznego (w tym MES)

  • Obliczenia stateczności skarp wykopów i nasypów
  • Analiza osiadania nasypów
  • Projekty wzmocnienia podłoża
  • Projekty poszerzenia nasypów
  • Optymalizacja posadowienia obiektów budowlanych
  • Określenie współczynnika podatności podłoża
  • Montaż i monitoring przemieszczeń (inklinometry)
  • Montaż i monitoring odchyleń (pochyłomierze)
Wzmocnienie podłoża
Analiza stateczności skarpy
Odpór gruntu w poziomie płyty fundamentowej
Stateczność skarpy
Projektowanie wzmocnienia nasypu
Analiza stateczności nasypu
Projekt wzmocnienia podłoża