Kontakt

Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z o.o.

NIP: 9552380666, Regon: 362847871
KRS: 0000583097 XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 150 000 wpłacony w całości
Santander: 93 1090 2268 0000 0001 3145 0765